Advokátní úschovy

  • sepsání smlouvy o svěření finančních prostředků
  • ukládání finančních prostředků na zvláštním účtu advokáta pro potřeby klientů