Správní právo

  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve správním řízení a ve správním soudnictví
  • sepsání podání orgánům veřejné správy
  • stavební řízení
  • katastr nemovitostí - vklady, zápisy a výmazy práv