Trestní právo

  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • poradenství svědkům trestné činnosti, včetně doprovodu k úkonům trestního řízení
  • sepsání trestního oznámení a dalších podání orgánům činným v trestním řízení
  • zastupování ve vykonávacím řízení - podmíněné propuštění, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zahlazení odsouzení