Mgr. Věra Nováková

Mgr. Věra Nováková

V roce 1999 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2004-2007 působila jako právní čekatelka u Okresního státního zastupitelství Praha - západ. V roce 2007 byla jmenována státní zástupkyní s přidělením k Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci a od roku 2008 do roku 2016 k Okresnímu státnímu zastupitelství v Jablonci nad Nisou. Její specializací byla trestná činnost mládeže a na mládeži, domácí násilí a sexuálně motivovaná trestná činnost, sociálně-právní ochrana dětí, dozor nad místy, kde je vykonávána ústavní výchova a obecná netrestní působnost, zejména omezení svéprávnosti a detenční řízení.

V letech 2007-2015 vykonávala jako dobrovolnice právní poradenství pro oběti trestných činů v liberecké pobočce Bílého kruhu bezpečí.

Absolvovala interní výcvik Bílého kruhu bezpečí se zaměřením na oběti domácího násilí a stalkingu, výcvik v krizové intervenci tváří v tvář a dvouletý psychoterapeutický výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Od roku 2016 je samostatnou advokátkou v Liberci.

Hovoří česky a anglicky.