Rodinné právo

  • řízení o rozvod manželství
  • řízení ve věcech péče o nezletilé
  • vyživovací povinnost
  • vypořádání společného jmění manželů