Poskytujeme komplexní právní zastoupení ve věcech domácího násilí

Dovolujeme si klientkám a klientům oznámit, že poskytujeme veškeré právní služby související s problematikou domácího násilí. Naše nabídka zahrnuje poradenství ohledně policejního vykázání, právní zastoupení v trestním či přestupkovém řízení, v předběžném řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, v opatrovnickém řízení, v řízení o výživném manžela či manželky a v řízení o rozvod manželství, včetně majetkového vypořádání. V rámci poradenství poskytujeme i odkazy na navazující služby. Kontaktní osobou je Mgr. Nováková, mail novakova@advokatliberec.cz, mobil 777 032 475.